Комісія Держатомрегулювання України провела інспекційне обстеження Приватного акціонерного товариства «Завод з виробництва ядерного палива»

    Згідно з вимогами статті 12 Закону України «Про дозвільну діяльність у сфері використання ядерної енергії» в період з 04 по 05 лютого 2014 року Комісія Держатомрегулювання України провела інспекційне обстеження Приватного акціонерного товариства «Завод з виробництва ядерного палива».

    Мета інспекційного обстеження:

  • оцінка спроможності заявника (ПрАТ «Завод ЯП») забезпечити дотримання умов та вимог безпеки, встановлених нормами і правилами з ядерної та радіаційної безпеки, під час будівництва та введення в експлуатацію ядерної установки – Заводу з виробництва ядерного палива (далі – ЗВЯП);
  • перевірка повноти і достовірності відомостей наданих ПрАТ «Завод ЯП» в заяві та пакеті документів на отримання ліцензії на право провадження діяльності з будівництва та введення в експлуатацію ядерної установки – ЗВЯП.

    Відповідно до висновків інспекції у ПрАТ «Завод ЯП» організована робота щодо вдосконалення документації, що стосується функціонування системи управління експлуатуючої організації та забезпечення її безпеки.