Річні загальні збори акціонерів ПрАТ «Завод ЯП»

    Згідно з вимогами статті 32 Закону України «Про акціонерні товариства» 23 квітня 2014 року відбулися річні загальні збори акціонерів ПрАТ «Завод ЯП».

    За підсумками проведення річних загальних зборів акціонерів було затверджено річний звіт Товариства за 2013 рік, звіт директора Товариства за 2013 рік та висновок Ревізійної комісії  за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності ПрАТ «Завод ЯП».

    Крім цього, обрано новий склад Ревізійної комісії Товариства та її голову.

25.04.14