Особлива інформація емітента

Повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів