ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ЗМІНИ ДО ПОРЯДКУ ДЕННОГО ПОЗАЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ЗМІНИ ДО ПОРЯДКУ ДЕННОГО ПОЗАЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ

ПрАТ «Завод з виробництва ядерного палива»

До уваги акціонерів Приватного акціонерного товариства «Завод з виробництва ядерного палива»!

Повне найменування товариства: Приватне акціонерне товариство «Завод з виробництва ядерного палива» (далі – Товариство).

Ідентифікаційний код юридичної особи: 37705342.

Місцезнаходження Товариства: Інд. 26223, Україна, Кіровоградська область, Маловисківський район, с.м.т. Смоліне, вулиця Козакова, будинок 7А.

У зв’язку із внесенням акціонером пропозицій щодо питань порядку денного позачергових загальних зборів (далі - «Збори») Приватного акціонерного товариства «Завод з виробництва ядерного палива» (далі - «Товариство»), які відбудуться «05» лютого 2015 року за адресою: Україна, Кіровоградська область, Маловисківський район, с.м.т. Смоліно, вулиця Козакова, будинок 7а, каб. №1 та включенням цих пропозицій до порядку денного, Товариство повідомляє про доповнення порядку деного зборів наступними питаннями:

7) Щодо затвердження організаційної структури ПрАТ«Завод з виробництва ядерного палива».

8) Щодо заслуховування звіту Наглядової ради щодо виконання доручення Загальних зборів акціонерів ПрАТ «Завод з виробництва ядерного палива» з питання 13 порядку денного Загальних зборів акціонерів ПрАТ «Завод з виробництва ядерного палива», які відбулись 04 вересня 2014 року (Протокол №13 позачергових Загальних зборів акціонерів ПрАТ «Завод з виробництва ядерного палива»).

9) Дострокове припинення повноважень членів Ревізійної комісії ПрАТ«Завод з виробництва ядерного палива».

10) Обрання членів Ревізійної комісії ПрАТ«Завод з виробництва ядерного палива».

11) Обрання Голови Ревізійної комісії ПрАТ«Завод з виробництва ядерного палива».

12) Щодо внесення змін до Статуту ПрАТ«Завод з виробництва ядерного палива».

13) Щодо внесення змін до Положення про Загальні збори акціонерів ПрАТ«Завод з виробництва ядерного палива».

14) Щодо внесення змін до Положення про Наглядову раду ПрАТ«Завод з виробництва ядерного палива».

15) Щодо внесення змін до Положення про Виконавчий орган ПрАТ«Завод з виробництва ядерного палива».

16) Щодо внесення змін до Положення про Ревізійну комісію ПрАТ«Завод з виробництва ядерного палива».

Голова Наглядової ради                                                                                        С.А. Дробот