Інформація про проведення позачергових загальних зборів акціонерів 16.10.2015

ДО УВАГИ АКЦІОНЕРІВ

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА

«ЗАВОД З ВИРОБНИЦТВА ЯДЕРНОГО ПАЛИВА»

Повне найменування товариства: Приватне акціонерне товариство «Завод з виробництва ядерного палива» (далі – Товариство).

Ідентифікаційний код Товариства: 37705342.

Місцезнаходження Товариства:26223, Кіровоградська обл., Маловисківський район, селище міського типу Смоліне, вулиця Козакова, будинок 7А.

Повідомляємо про проведення позачергових загальних зборів акціонерів Товариства, які відбудуться об 11 годині 00 хвилин, 16 жовтня 2015 року за адресою: 26223, Кіровоградська обл., Маловисківський район, селище міського типу Смоліне, вулиця Козакова, будинок 7А, каб. № 1 (далі – Збори).

Час початку та закінчення реєстрації акціонерів для участі у Зборах: з 10:00 до 10:45.

Реєстрація акціонерів (їх представників) буде здійснюватись згідно з переліком акціонерів, які мають право на участь у Зборах, складеному у порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України, станом на 12 жовтня 2015 року.

Для участі у Зборах акціонерам необхідно мати документ, що посвідчує особу. Представникам акціонерів, крім того, необхідно мати документ, що відповідно до законодавства надає право представляти інтереси акціонера на Зборах.

З документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного Зборів, акціонери можуть ознайомитись за адресою: Кіровоградська обл., Маловисківський район, селище міського типу Смоліне, вулиця Козакова, будинок 7А, каб. № 1 з дня повідомлення про проведення Зборів з 10:00 до 17:00 у робочі дні до дня проведення Зборів, а в день проведення Зборів – у місці їх проведення.

Особа, відповідальна за ознайомлення акціонерів з документами, директор Когут Леонід Григорійович.

Перелік питань, що виносяться на голосування:

1) Обрання персонального складу лічильної комісії позачергових загальних зборів акціонерів.

2)      Обрання голови та секретаря позачергових загальних зборів акціонерів.

3)      Затвердження регламенту позачергових загальних зборів акціонерів.

4)      Припинення повноважень членів наглядової ради.

5)      Обрання членів наглядової ради

6)      Обрання голови наглядової ради.

7)      Припинення повноважень ревізійної комісії.

8)      Обрання членів ревізійної комісії.

9)      Обрання голови ревізійної комісії.

Повідомлення про проведення позачергових загальних зборів акціонерів ПрАТ «Завод з виробництва ядерного палива» опубліковано 14.09.2015 року в виданні «Бюлетень. Цінні папери України» № 169.

 

        Директор                                                                                                                          Л.Г.Когут

 

       15.09.2015