Додаткове питання до порядку денного Загальних зборів акціонерів 21.04.2016

ДО УВАГИ АКЦІОНЕРІВ

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА

«ЗАВОД З ВИРОБНИЦТВА ЯДЕРНОГО ПАЛИВА»

Повне найменування товариства: Приватне акціонерне товариство «Завод з виробництва ядерного палива» (далі – Товариство).

Ідентифікаційний код Товариства: 37705342.

Місцезнаходження Товариства: 26223, Кіровоградська обл., Маловисківський район, с.м.т. Смоліне, вул. Козакова, буд. 7А.

Повідомляємо про зміни до порядку денного річних загальних зборів акціонерів Товариства, які відбудуться об 11 годині 00 хвилин, 21 квітня 2016 року за адресою: 26223, Кіровоградська обл., Маловисківський район, с.м.т. Смоліне, вул. Козакова, буд. 7А, каб. № 1 шляхом включення наступних питань до порядку денного:

10. Припинення повноважень членів ревізійної комісії ПрАТ «Завод з виробництва ядерного палива».

11. Обрання членів ревізійної комісії ПрАТ «Завод з виробництва ядерного палива».

12. Обрання голови ревізійної комісії ПрАТ «Завод з виробництва ядерного палива».

 

Директор