Проведення позачергових загальних зборів акціонерів Товариства 14 січня 2014 року

До уваги акціонерів

Приватного акціонерного товариства

«Завод з виробництва ядерного палива»!

Повне найменування товариства: Приватне акціонерне товариство «Завод з виробництва ядерного палива» (далі – Товариство).

Ідентифікаційний код юридичної особи: 37705342.

Місцезнаходження Товариства: Інд. 26223, Україна, Кіровоградська область, Маловисківський район, с.м.т. Смоліне, вулиця Козакова, будинок 7А.

Повідомляємо про проведення позачергових загальних зборів акціонерів Товариства (далі – Збори), які відбудуться об 11 годині 00 хвилин, 14 січня 2014 року за адресою: Україна, Кіровоградська область, Маловисківський район, с.м.т. Смоліне, вулиця Козакова, будинок 7А, каб. № 1.

Час початку та закінчення реєстрації акціонерів для участі у Зборах: з 10:00 до 10:45.

Реєстрація акціонерів (їх представників) буде здійснюватися згідно з переліком акціонерів, які мають право на участь у Зборах, складеному у порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України, станом на 09 січня 2014 року.

Для участі у Зборах акціонерам необхідно мати документ, що посвідчує особу. Представникам акціонерів, крім того, необхідно мати документ, що відповідно до законодавства надає право представляти інтереси акціонера на Зборах.

З документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного Зборів, акціонери можуть ознайомитись за адресою: Україна, Кіровоградська область, Маловисківський район, смт. Смоліне, вулиця Козакова, будинок 7А, каб. № 1 з дня повідомлення про проведення Зборів з 10:00 до 17:00 з понеділка по п’ятницю до дня проведення Зборів, а в день проведення Зборів – у місці їх проведення.

Особа, відповідальна за ознайомлення акціонерів з документами, начальник юридичного управління Романюха Дмитро Миколайович.

Перелік питань, що виносяться на голосування:

1) Про обрання персонального складу лічильної комісії позачергових загальних зборів акціонерів;

2) Про обрання голови та секретаря загальних зборів акціонерів;

3) Про затвердження регламенту позачергових загальних зборів акціонерів;

4) Прийняття рішення про вчинення значних правочинів, ринкова вартість яких перевищує 25% вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності.

Директор                                                                                   Р.В. Арсірій